วิธีการรับสินค้า

ในกรณีที่สั่งสินค้ามีจำนวน ทางบริษัท มีบริการจัดส่งสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย